Geçiş Kontrol Sistemleri

Giderek yaygınlaşmaya başlayan ve oda girişlerinde kullanılan kartlı geçiş sistemleri tesis içi hareketin kontrolüne imkân tanımaktadır.

Parmak izi ve kartlı geçiş sistemlerinde kart sahibinin geçişleri zaman ve bölge olarak sınıflandırılabilmekte ve kullanım bilgileri analiz edilebilecek bir şekilde kaydedilmektedir.

Sistem aynı zamanda yetkili personel dışındaki kişilerin girişini sınırlamaktadır.

Personel puantajı yapılabilmesi, personel giriş çıkış ve mesai saatlerinin raporlanabilmesi, bordrolaşabilmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir.

Yerleşim alanları, binalar ve çalışma alanları ile özel alanlara girişlerin kontrol altına alınabilmesi, bu alanlara giriş-çıkışların yetkilendirilmesi, zaman bazında kayıtlarının tutulabilmesi, geçmişe dönük raporlar alınabilmesi, binada bulunan kişilerin ve dolaşan kişilerin o andaki yerlerinin tespit edilebilmesi, kayıtlanabilmesi, raporlanabilmesi, ziyaretçilerin alanlar içinde dolaşımında güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan sistemlerdir.